Informatie coronavirus (English below)

Onze zorgverlening loopt op dit moment regulier door, wat betekent dat u bij ons terecht kunt voor afspraken voor een behandeling.

De gezondheid en veiligheid van u en onze medewerkers heeft onze hoogste prioriteit. Daarom volgen wij de adviezen van het RIVM en de WHO om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Wij hebben diverse maatregelen op het gebied van (extra) hygiëne en lichamelijk contact getroffen. Onze medewerkers zijn goed geïnstrueerd over het voorkomen van de verspreiding van het virus en worden op de hoogte gehouden van het actuele nieuws over corona.

Als u klachten heeft zoals koorts, hoesten of benauwdheid, dan verzoeken we u om niet naar onze kliniek te komen. Voor het verzetten van uw afspraak kunt u contact opnemen met ons op 070 – 412 75 61.


Our care is currently provided on a regular basis, which means that you can come to us for an appointment for treatment.

The health and safety of you and our employees is our highest priority. That is why we follow the advice of the RIVM and the WHO to prevent the spread of the coronavirus.

We have taken various measures in the field of (extra) hygiene and physical contact. Our employees are well instructed on how to prevent the spread of the virus and are kept up to date with the latest news about the corona.

If you have complaints such as fever, coughing or shortness of breath, please do not come to our clinic. To reschedule your appointment, please contact us at 070 – 412 75 61.

For more information about the coronavirus, please visit the RIVM website.